اخبار و رویدادها

سخنرانی‬ علمی جناب آقای مهندس حسین سخاوت منش

سخنرانی‬ علمی جناب آقای مهندس حسین سخاوت منش


"سخنرانی‬ علمی جناب آقای مهندس حسین سخاوت منش"

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای مهندس حسین سخاوت منش تحت عنوان "مسئلهی خودبازیابی شبکه‌های توزیع با حضور واحدهای تولید پراکنده بر اساس مدل بهینهیابی تحلیلی"  از طرف شاخه IEEE روز سه شنبه ۲۲/‏۰۸/‏۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ ا لی ۱۴  در اتاق ۸۱۴ ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :