اخبار و رویدادها

سخنرانی اساتید و متخصصان پژوهشکده رویان "مهندسی سلول‌های بنیادی:هم‌افزایی مهندسی،بیولوژی و پزشکی"

سخنرانی اساتید و متخصصان پژوهشکده رویان "مهندسی سلول‌های بنیادی:هم‌افزایی مهندسی،بیولوژی و پزشکی"


برگزاری سخنرانی جمعی از اساتید و متخصصان پژوهشکده رویان پیرامون "مهندسی سلول‌های بنیادی:هم‌افزایی مهندسی،بیولوژی و پزشکی" روز چهارشنبه اول دی ماه از ساعت 12:30 الی 15 در اتاق 8044 ساختمان شماره دو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار  می‌گردد،هدف اصلی این سخنرانی،آشنایی اساتید،دانشجویان و متخصصان دانشکده جهت همکاری در حوزه‌های مورد علاقه می‌باشد.

 
آدرس کوتاه :