اخبار و رویدادها

سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا عبد:نقش مهندسی برق و کامپیوتر "در صنعت خودروسازی"

سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا عبد:نقش مهندسی برق و کامپیوتر "در صنعت خودروسازی"


سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا عبد با همکاری شاخه دانشجویی ACM تحت عنوان"نقش مهندسی برق و کامپیوتر در صنعت خودروسازی"از ساعت 10 تا 12 روز سه شنبه 12 دی ماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد گرید.

آدرس کوتاه :