- چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

سخنرانی جناب آقای دکتر پویا ذاکری

سخنرانی جناب آقای دکتر پویا ذاکریسخنرانی جناب آقای دکتر پویا ذاکری با عنوان :

Genomic Data Fusion through Kernel Methods 

این جلسه به صورت غیر حضوری در روز یک شنبه 5ام اردیبهشت ماه از ساعت 12 الی 13:30 برگزار می گردد.

عللقه مندان جهت شرکت در جلسه به صورت غیرحضوری می توانند از طریق لینک اسکایپ زیر شرکت نمایند:

https://join.skype.com/LnxIjqZTeYzf 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها