نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی سرکار خانم دکتر شیوا کامکار

سخنرانی سرکار خانم دکتر شیوا کامکار


 سخنرانی سرکار خانم دکتر شیوا کامکار با عنوان:

"Multiple Target Tracking in Humans and Machine Vision"

روز چهارشنبه 3ام آذر از ساعت 12 الی 13:30 برگزار می گردد.

شرکت در جلسه به صورت غیرحضوری : https://join.skype.com/N7GRfkuwnzsR