اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر محمد قنبری

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر محمد قنبری


سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر محمد قنبری  تحت عنوان "Research at University"

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر محمد قنبری  ۱۸/‏۰۷/‏۹۷ توسط کمیته زنان در شاخه  مهندسی IEEE  تحت عنوان "Research at University" روز چهارشنبه از ساعت ۹ ا لی ۱۱ در اتاق ۸۰۳ برگزار می‌شود.

 

آدرس کوتاه :