اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر مسعود تکباش

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر مسعود تکباش


 سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر مسعود تکباش با عنوان 

Modeling and Design Optimization of Permanent Magnet Variable

Flux Machines‌‌‌‌‌

مرتبط با گرایش مهندسی قدرت در تاریخ ۰۸/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل اتاق ۸۰۱ ساختمان شماره 2 دانشکده برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :