اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر مسعود قلمزن اصفهانی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر مسعود قلمزن اصفهانی


 سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر مسعود قلمزن اصفهانی با عنوان

Autonomy and Shared Control in Robotic Manipulation

and Agri-Food Robotic

توسط جناب آقای دکتر نیلی و جناب آقای دکتر مرادی و بقیه شرکت کنندگان به صورت آنلاین در تاریخ چهارشنبه دوم مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در اتاق ۸۱۴ دانشکده برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :