اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر بهروز متقی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر بهروز متقی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر بهروز متقی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر بهروز متقی با عنوان:

Interactive Scene Understanding 

روز سه‌شنبه 27ام فروردین از ساعت 13:30 الی 14:30 در اتاق 814 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  برگزار می گردد.

 

آدرس کوتاه :