اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حامد نیلی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حامد نیلی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حامد نیلی با عنوان 

Cognitive neuroscience

روز شنبه 8 دی‌ماه از ساعت 12 الی 13:30 در اتاق جلسات طبقه هشتم ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :