اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر ذبیح قاسملویی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر ذبیح قاسملویی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر ذبیح قاسملویی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر ذبیح قاسملویی  با عنوان

Applications of Visible Light Communications

مرتبط با گرایش مخابرات و با همکاری شاخه دانشجویی IEEE در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :