اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سهیل غیاثی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سهیل غیاثی


سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر سهیل غیاثی با عنوان:

 Deep Convolutional Neural Network in Resource Constrained Embedded Systems:How to Fit an Elephant in a Car

روز سه شنبه 12 دی 96 از ساعت 12:30 تا 14 در  اتاق 803 ساختمان شماره دو برگزار می‌گردد.

 

 

آدرس کوتاه :