اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر غلامرضا حفاری

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر غلامرضا حفاری


  سخنرانی علمی جناب آقای دکتر غلامرضا حفاری

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر غلامرضا حفاری با عنوان:

Deep Learning and Language Technology 

از اساتید دانشگاه Monash  در روز شنبه 22 تیر ساعت 11-9 در اتاق 803 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :