اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد خوشنویسان

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد خوشنویسان


 سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد خوشنویسان

 سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد خوشنویسان تحت عنوان:

The Inseparable Engagement of Financial Engineering and Mathematical Physics

مرتبط با گرایش هوش مصنوعی و با همکاری شاخه دانشجویی  روز شنبه ۱۸/‏۱۲/‏۹۷‬ از ساعت ۱3:00 الی ۱۴ در اتاق ۸۰۳ برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :