اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی ایمانی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی ایمانی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی ایمانی 

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی ایمانی با عنوان:

Bayesian Decision Making and Learning in

 

Complex Uncertain Systems

در تاریخ سه‌شنبه ۳۱ ام اردیبهشت ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :