اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر وهاب پورنقشبند

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر وهاب پورنقشبند


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر وهاب پورنقشبند

 سخنرانی علمی جناب آقای دکتر وهاب پورنقشبند با عنوان

End-to-end detection of middlebox interference

در تاریخ ۱۸ تیرماه ساعت 10 الی 12 در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد گردید.

آدرس کوتاه :