اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر کاش خراسانی

 

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر کاش خراسانی با عنوان 

 

Diagnosis,Prognosis,and Health Monitoring of Complex Industrial Systems

روز چهارشنبه 9 اسفند از ساعت 12:30 الی 14 در اتاق 803 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :