اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر کاش خراسانی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر کاش خراسانی


 

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر کاش خراسانی با عنوان 

 

Diagnosis,Prognosis,and Health Monitoring of Complex Industrial Systems

روز چهارشنبه 9 اسفند از ساعت 12:30 الی 14 در اتاق 803 ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :