اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی جناب آقای مهندس محسن فیاض

سخنرانی علمی جناب آقای مهندس محسن فیاض


سخنرانی علمی جناب آقای مهندس محسن فیاض 

سخنرانی علمی جناب آقای مهندس محسن فیاض با عنوان:

Weakly Supervised Action Segmentation Using Mutual Consistency

روز دو شنبه 26 ام فروردین ماه از ساعت 12 الی 14 در اتاق 814 برگزار می گردد.

 

 

آدرس کوتاه :