اخبار

سخنرانی علمی - خانم دکتر حانیه نادری

سخنرانی علمی - خانم دکتر حانیه نادریسخنرانی علمی - خانم دکتر حانیه نادری

PhD Researcher at Simon Fraser University (SFU) in Vancouver, Canada

تحت عنوان:

Security and Privacy in Artificial Intelligence: Building Trustworthy Systems

روز دوشنبه 20ام شهریور ماه 1402 در اتاق جلسات 803،ساختمان شماره 2 دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی