اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی دکتر نیما مغاری تحت عنوان "Analog Mixed Signal ircuits : From Neutrons to Networks

سخنرانی علمی دکتر نیما مغاری تحت عنوان "Analog Mixed Signal ircuits : From Neutrons to Networks


سخنرانی آقای دکتر نیما مغاری با عنوان  "Analog Mixed Signal ircuits : From Neutrons to Networks" روز چهارشنبه 6 دی 96 از ساعت 12:45 تا 14 در اتاق 803  ساختمان شماره 2 دانشکده برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :