اخبار و رویدادها

سخنران علمی دکتر حسن ارباب"طیف‌سنجی و تصویربرداری پولاریمتری در باند ترا هرتز برای کاربردهای پزشکی و صنعتی"

سخنران علمی دکتر حسن ارباب"طیف‌سنجی و تصویربرداری پولاریمتری در باند ترا هرتز برای کاربردهای پزشکی و صنعتی"


سخنرانی دکتر حسن ارباب، با عنوان:"طیف‌سنجی و تصویربرداری پولاریمتری در باند ترا هرتز برای کاربردهای پزشکی و صنعتی" روز چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶ از ساعت ۱۳ تا ۱۴:30 در  اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره دو دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :