اخبار و رویدادها

سفرهای علمی پژوهشی

سفرهای علمی پژوهشی


نکته قابل توجه: نظر به اعلام دفتر روابط بین الملل دانشگاه مبنی بر ارائه تاییدیه هزینه های ثبت نام شرکت در مجامع بین المللی جهت دریافت معادل ارز مبادلاتی آن، خواهشمند است اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان و عزیزان همکار متقاضی شرکت در مجامع بین المللی نسبت به تسلیم تاییدیه مذکور درابتدای ارائه تقاضای خود به دفتر پژوهشی دانشکده اقدام لازم معمول دارند.

سفر های اعضای هیات علمی سال 1393

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کنفرانس تاریخ شروع تاریخ خاتمه کشور
1 بیژن علیزاده DATE 2014 1393/01/02 1393/01/06 آلمان
2 حامد کبریائی WCNC 2014 1393/01/16 1393/01/21 ترکیه
3 حمید سلطانیان زاده ISBI 2014 1393/02/08 1393/02/12 چین
4 بهروز مهام WCNC 2014 1393/01/16 1393/01/21 ترکیه
5 جواد فیض  IEEE 2014 1393/02/14 1393/02/18 آلمان
6 محمدعلی اخایی ICASSP 2014 1393/02/14 1393/02/19 ایتالیا
7 لیلا یوسفی META2014 1393/02/20 1393/03/2 سنگاپور
8 مجید نیلی احمدآبادی ICRA2014 1393/03/10 1393/03/17 چین
9 بهروز مهام ISCC 2014 1393/04/01 1393/04/06 پرتقال
10 محمدجواد یزدان پناه ECC 2014 1393/04/03 1393/04/06 فرانسه
11 محمدرضا کلاهدوز ICN 2014 1393/04/17 1393/04/21 ترکیه
12 شمس الدین مهاجرزاده ICN 2014 1393/04/17 1393/04/21 ترکیه
13 حسن قاسمی PES 2014 1393/05/05 1393/05/09 آمریکا
14 ابراهیم اصل سلیمانی EU PVSEC 2014 1393/06/31 1393/07/04 هلند
15 فرخ امینی فر SICASE 2014 1393/06/07 1393/06/09 کره جنوبی
16 محمدرضا کلاهدوز ESSDERC 2014 1393/06/31 1393/07/03 ایتالیا
17 جواد فیض IGTE 2014 1393/06/23 1393/06/26 اتریش
18 جواد فیض MACDES2014 1393/09/03 1393/09/07 کوبا
20 وحید شاه منصوری WCNC 2015 1393/12/17 1393/12/21 آمریکا
21 علی افضلی کوشا DATE 2015 1393/12/18 1393/12/22 فرانسه
22 مهدی مدرسی DATE 2015 1393/12/18 1393/12/22 فرانسه

 

سفر های علمی دانشجویان مقطع دکتری سال 1393

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کنفرانس تاریخ شروع تاریخ خاتمه کشور
1 سمانه غندالی DATE 2014 1393/01/04 1393/01/08 آلمان
2 سمیه صادقی کهن ETS 2014 1393/03/05 1393/03/08 آلمان
3 میترا نصری نصرآبادی ECRTS 2014 1393/04/17 1393/04/20 اسپانیا
4 بهاره جونوش فراهانی DFT 2014 1393/07/09 1393/07/11 هلند
5 سمانه سلیمانی امیری MME 2014 1393/06/09 1393/06/12 ترکیه
6 احسان خامس پناه SPLASH 2014 1393/07/28 1393/08/03 آمریکا

 

سفر های علمی دانشجویان مقطع ارشد سال 1393

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کنفرانس تاریخ شروع تاریخ خاتمه کشور
1 سیده حانیه هاشمی DATE 2014 1393/01/04 1393/01/08 آلمان
2 رضا سلیمان زاده ICN 2014 1393/04/15 1393/04/23 ترکیه
3 حامد زمانی CLEF 2014 1393/06/24 1393/06/27 انگلیس

 

*سفر های اعضای هیات علمی و دانشجویان سال 1392

آدرس کوتاه :