اخبار و رویدادها

سفر های علمی اساتید

سفر های علمی اساتید


سفر های اعضای هیات علمی سال 1392

ردیف نام و نام خانوادگی موضوع گردهمایی تاریخ شروع تاریخ خاتمه کشور
1 بهروز مهام IEEE 2013 1392/03/19 1392/03/23 مجارستان
2 جواد فیض JIEEEC 2013 1392/01/26 1392/01/29 اردن
3 سیامک محمدی GLSVLSI 2013 1392/02/12 1392/02/13 فرانسه
4 بیژن علیزاده CSAS 2013 1392/05/14 1392/05/16 برزیل
5 بهزاد مشیری Fusion 2013 1392/04/18 1392/04/21 ترکیه
6 جواد فیض EPES 2013 1392/06/10 1392/06/13 صربستان
7 بهروز مهام IEEE PIMRC 2013 1392/06/17 1392/06/20 انگلستان
8 ناصر معصومی MMS 2013 1392/06/11 1392/06/14 لبنان
9 مهدی کارگهی RTNS 2013 1392/07/24 1392/07/26 فرانسه
10 محمود رضا هاشمی HAVE 2013 1392/08/04 1392/08/05 ترکیه
11 جواد فیض ELECTROMOTION 2013 1392/07/29 1392/07/30 رومانی
12 زین العابدین نوابی VLSI - SoC 2013 1392/07/15 1392/07/17 ترکیه
13 بهجت فروزنده ICECCO 2013 1392/08/16 1392/08/18 ترکیه

 

سفرهای دانشجویان سال 1392

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع دانشجو موضوع گردهمایی تاریخ شروع تاریخ خاتمه کشور
1 علی محمودی ارشد CNS 2013 1392/04/22 1392/04/27 فرانسه
2 ابراهیم باقری کرانی ارشد EUCAP 2013 1392/01/19 1392/01/23 سوئد
3 حسین کریمی ارشد EPECS 2013 1392/06/01 1392/06/10 ترکیه
4 وحید جانفزا ارشد EWDTS 2013 1392/07/09 1392/07/05 روسیه
5 عطا خواجه امیری ارشد ICSGCE 2013 1392/07/19 1392/07/21 مالزی
6 محمد کامیار مهاجرانی ارشد EWDTS 2013 1392/07/09 1392/07/05 روسیه
7 نیلوفر خدری دکتری APSEC 2013 1392/09/11 1392/09/14 تایلند
8 راضیه رحیمی دکتری ECEIR 2013 1392/01/04 1392/01/07 روسیه
9 آلاله وفایی دکتری ECC 2013 1392/04/25 1392/04/29 سوئیس
 

 

آدرس کوتاه :