اخبار و رویدادها

سیستم‌های محاسباتی وفقی با انرژی مصرفی پایین

سیستم‌های محاسباتی وفقی با انرژی مصرفی پایین


تمرکز آزمایشگاه تحقیقاتی "سیستمهای محاسباتی وفقی با انرژی مصرفی پایین" (به اختصار ACTS)، بر بهبود کارایی مدارات دیجیتال با استفاده از تکنولوژی­های ساخت و روش­های محاسباتی نوظهور می­باشد. همواره استفاده از تکنولوژی­ها (مانند Memristor و STT-MRAM) و محاسبات نوظهور (مانند محاسبات نورومورفیکی و تقریبی) در مدارات دیجیتال دارای پیچیدگی­هایی در زمان طراحی و عملیات سیستم می باشد که در این آزمایشگاه سعی خواهد شد از سطح مداری تا سطح سیستمی، راهکارهایی برای کاهش این پیچیدگی­ها و امکان­پذیر کردن استفاده از این تکنولوژی­ها ارائه شود.

آدرس کوتاه :