اخبار و رویدادها

شاخه دانشجویی مهندسی پزشکی

شاخه دانشجویی مهندسی پزشکی


در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران امکان ادامه تحصیل در گرایش مهندسی پزشکی-بیو الکتریک در مقطع کارشناسی فراهم شد. شاخه دانشجویی مهندسی پزشکی در جهت پیشبرد اهداف زیر کوشش می نماید:

آشنایی دانشجویان جدیدالورود با گرایش مهندسی پزشکی

برگزاری کلاس های آموزشی، اردوهای علمی و بازدیدها در جهت افزایش سطح علمی دانشجویان

ایجاد فضای پویا برای فعالیت های علمی دانشجویی از قبیل انتشار نشریات

آدرس کوتاه :