- شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی

شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتیدرخصوص میهمـانی و انتقـال دانشجویان متقاضی در سالهای گذشته ضمن ارسال اطلاعیه شماره یک اداره کل امور دانشجویان داخل به اطلاع میرساند سامانه ثبت درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناســی پیوسـته و دکـترای حرفـه ای (سامانه سـجاد)  https://portal.saorg.ir  از تاریـــخ اول اردیبهشت ماه سالجاری فعال خواهد شد و تا 31 اردیبهشت 1402 برای ثبت درخواست ازسوی متقاضیان دارای شـرایط منطبق بر آیین نامه ادامه خواهـد یافت.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها