اخبار و رویدادها

شورای نمایندگان

شورای نمایندگان


شورای نمایندگان متشکل از تعدادی دانشجو به عنوان نماینده می باشد که طی انتخاباتی توسط دانشجویان از میان کاندیداهای نمایندگی انتخاب می شوند. انتخابات سالانه برگزار می شود و طی آن هر دوره-رشته سه نماینده به شورا معرفی می کند.

فعالیت شورا

فعالیت های شورا به دو دسته تقسیم می شود:

  • فعالیت های آموزشی: زمان بندی برنامه امتحانات و کلاس ها توسط شورای نمایندگان انجام می گیرد و پس از تأیید در شورا به آموزش دانشکده اعلام می گردد و آموزش موظف است که برنامه تأیید شده توسط شورا را اجرا نماید. فلسفه وجودی شورای نمایندگان براساس منافع مشترک میان آموزش و شورای نمایندگان است. لذا مسائل آموزشی مهمترین وظیفه شورا و مسئولیت آن بر عهده اعضای آن است.
  • فعالیت های صنفی: شورای نمایندگان رابطی میان دانشجو و سیستم دانشگاه است. بنابراین مشکلات و درخواست های صنفی دانشگاه و دانشجویان قابل طرح و حل در این شورا است. مثلاً برگزاری اردوها و جشنها، مشکلات سایت کامپیوتر، بوفه و ... .

 

وظیفه نماینده

حوزه آموزشی: نماینده موظف است که در تهیه زمان بندی کلاس و امتحانات مشارکت داشته باشد؛ به گونه ای که این زمان بندی با برنامه پیشنهادی – ارائه شده توسط آموزش – تطابق داشته باشد.

تبصره: نماینده هیچ وظیفه ای نسبت به حل موارد و مشکلات ناشی از دروس افتاده یا حذف شده توسط دانشجویان (روال غیر عادی) در زمان بندی برنامه کلاس ها و امتحانات ندارد. تنها موظف است امکان اخذ واحدهای مطابق با روال عادی آموزشی را فراهم کند.

حوزه صنفی: نماینده وظیفه دارد مشکلات صنفی دانشجویان را در شورا مطرح کند و حتی الامکان نسبت به حل آن تلاش نماید؛ زیرا مسائل صنفی درگیر مسائل بسیاری است که برخی خارج از حوزه اختیارات دانشجوست.

وظیفه دوره

دانشجویان دوره باید مشکلات آموزشی و صنفی خود را با نماینده ها در میان بگذارند و در حلشان با آنها همکاری کنند دوره هیچ حقی برای اعتراض به عدم بررسی مسائل خارج از وظایف نماینده را ندارد.

نمایندگان

هیئت رئیسه

  • سپهر سماواتی
  • فرشاد فلاح
  • ترانه یونسیان
  • باهره سادات همراز
  • سید پژمان حسینی

​نمایندگان شورا به تفکیک دوره ها

 

     فرم عضویت در گروه‌های شورا

 

عضویت در این گروه برای اطلاع از برنامه‌های شورا و هم‌کاری در فعالیت‌های صنفی با شورای نمایندگان است.

 

     فرم نظرسنجی آموزشی

آدرس کوتاه :