اخبار و رویدادها

صدور کارت دانشجویی بین الملل و کارت شناسایی بین المللی اعضای هیات علمی به صورت آنلاین

صدور کارت دانشجویی بین الملل و کارت شناسایی بین المللی اعضای هیات علمی به صورت آنلاین


طبق بخشنامه مدیرکل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه دانشجویان و همچنین اعضای محترم هئیت علمی می‌توانند جهت خصوص صدور کارت بین المللی دانشجویی و کارت بین المللی اعضای هیأت علمی به صورت آنلاین و از طریق سامانه www.int.isic.ir اقدام نمایند.

 

آدرس کوتاه :