- سه‌شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

ضرورت درج تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی در سامانه جامع آموزش

ضرورت درج تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی در سامانه جامع آموزش                       قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی:

ضرورت درج تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی در سامانه جامع آموزش

                

 

دانشجویان مقطع کارشناسی که تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی آنان در سامانه جامع آموزش درج نشده است،  در اسرع وقت طبق راهنمای درخواست، نسبت به اخذ آن و اطمینان از ثبت در سامانه جامع آموزش اقدام نمایند. طبق اعلام آموزش کل دانشگاه آن دسته از دانشجویان که فاقد تأییدیه(راهنمای تاییدیه تحصیلی) و معافیت تحصیلی (راهنمای معافیت تحصیلیباشند مجاز به شرکت در امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی   1401-1400 نخواهند بود.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها