اخبار و رویدادها

طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی اینورتر بدون ترانسفورماتور برای سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه به قدرت 1.5 کیلووات

طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی اینورتر بدون ترانسفورماتور برای سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه به قدرت 1.5 کیلووات


این طرح در فواصل سال های 1381 الی  1388 برای سازمان انرژی های نو ایران (سانا) انجام شد. در این طرح یک اینورتر متصل  به شبکه به قدرت 1.5 کیلوات ساخته شد که از سال 1387 در سایت انرژی های نو طالقان در حال بهره برداری می باشد. با انجام این طرح دانش فنی برای ساخت اینورترهای متصل به شبکه در کشور ایجاد شده است، که در صورت تصویب تعرفه برق حمایتی برای برق فتوولتاییک یا سایر سیاست های حمایتی می تواند به مرحله تولید انبوه برسد و کشور را از واردات این دستگاه بی نیاز سازد.

 

اینورتر فتوولتاییک متصل به شبکه به قدرت 1.5 کیلووات در سایت انرژی های نو طالقان

آدرس کوتاه :