اخبار و رویدادها

طراحی و ساخت سیستم انتقال توان و داده برای کاشتینه تحریک عمقی مغز

طراحی و ساخت سیستم انتقال توان و داده برای کاشتینه تحریک عمقی مغز


ارائه دهنده پروژه

ایمان قطبی
پست الکترونیک: i.ghotbi [at] ut.ac.ir
عضو فعال
محمد نجارزادگان
عضو سابق
 

استاد راهنما

شاهین جعفرآبادی آشتیانی
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 417
تلفن: 61114952
پست الکترونیکی: sashtiani [AT] ut.ac.ir
امید شعاعی
دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 318
تلفن: 61119762
پست الکترونیکی: oshoaei [AT] ut.ac.ir
محمود شاه‌آبادی
استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 716
تلفن: 61114923
پست الکترونیکی: Shahabad [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :