اخبار و رویدادها

طراحی و ساخت سیستم PCR برای تکثیر DNA

طراحی و ساخت سیستم PCR برای تکثیر DNA


ارائه دهنده پروژه

روح ا... شیرافکن
عضو فعال
مجتبی محمدی عبده وند
عضو سابق
 

استاد راهنما

امید شعاعی
دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 318
تلفن: 61119762
پست الکترونیکی: oshoaei [AT] ut.ac.ir
شاهین جعفرآبادی آشتیانی
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 417
تلفن: 61114952
پست الکترونیکی: sashtiani [AT] ut.ac.ir
محمدجواد یزدان‌پناه
استاد تمام
اتاق: ساختمان شماره 2، 730
تلفن: (+98-21) 82084925
سایت شخصی: http://acsl.ut.ac.ir/pc.html
پست الکترونیکی: yazdan [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :