اخبار و رویدادها

طراحی و ساخت پردازشگر توان برای سیستم متصل به شبکه به قدرت 5 کیلو وات

طراحی و ساخت پردازشگر توان برای سیستم متصل به شبکه به قدرت 5 کیلو وات


این طرح برای اولین بار در سال های 1379 الی 1381 در کشور به سفارش سازمان انرژی های نو ایران (سانا) انجام شد. پیش بینی می شود در دهه های آینده با روند افزایش قیمت نفت و مشکلات زیست محیطی ناشی از نیروگاه های فسیلی، استفاده از سیستم­ های فتوولتاییک متصل به شبکه در دنیا از جمله ایران گسترش یابد. لذا کسب دانش فنی و تجربه جهت طراحی و ساخت این سیستم ها در داخل کشور ضروری می باشد.

آدرس کوتاه :