اخبار و رویدادها

طراحی و نصب سیستم های فتوولتاییک برای معدن چادرملو

طراحی و نصب سیستم های فتوولتاییک برای معدن چادرملو


با توجه به احداث کارخانه فیبر نوری و برق خورشیدی در ایران، همکاری با این شرکت در جهت توسعه استفاده صحیح از انرژی فتوولتاییک ضروری به نظر می رسید. بدین لحاظ در این پروژه برای اولین بار در سال 1375 در ایران یک سیستم فتوولتاییک منفرد برای تامین انرژی لینکVHF و سیستم تله متری معدن چادرملو واقع در استان یزد طراحی شد که کلیه اجزای آن در کشور تولید می شد. دستگاه شارژ کنترل مورد  نیاز این پروژه طراحی و ساخته شد.

آدرس کوتاه :