اخبار

عضویت پیوسته دکتر جواد فیض استاد دانشکدگان فنی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی

عضویت پیوسته دکتر جواد فیض استاد دانشکدگان فنی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامیبه گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، همزمان با برگزاری یکصد و بیست و هشتمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم به ریاست دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان،عضویت پیوسته جناب آقای دکتر جواد فیض استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی به تصویب مجمع عمومی فرهنگستان رسید.

آقای دکتر جواد فیض  از سال ۱۳۷۷ عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم بوده است.

پیشنهاد عضویت پیوسته دکتر جواد فیض استاد مهندسی برق دانشگاه تهران از موضوعات مطرح شده در نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم بوده که پس از بیان زندگینامه و فعالیت‌های علمی و پژوهشی این استاد پیشکسوت در دوران عضویت وابسته در فرهنگستان، با رأی‌گیری کتبی به تصویب رسید.

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ضمن تبریک این افتخار به این استاد گرامی، توفیق روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد. "

 

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی