اخبار و رویدادها

عناوین پروژه تیر 98

عناوین پروژه تیر 98


"لیست و عناوین پروژه دانشجویان آماده دفاع در ششمین دوره روز پروژه"

 

 

 

ردیف شماره پوستر رشته شماره دانشجو نام خانوادگی و نام عنوان استاد راهنما داور ارزیاب 1 ارزیاب 2
1 40 الکترونیک 810194423 نیک بخت محمد بررسی رشد و کاربردهای نانو ساختارهای اکسید قلع سیدشمس الدین مهاجرزاده زینب سنائی کلاهدوز عبدالاحد
2   الکترونیک‌ 810192384 روشن فر احمد پیاده سازی سخت افزاری/نرم افزاری بخشی از الگوریتم شبکیه چشم با FPGA بیژن علیزاده ملفه سعید صفری کمال آشتیانی
3 57 بیوالکتریک 810193406 خزائی ارمان طراحی و ساخت یک کفش هوشمند برای ربات انسان نمای نائو و مقایسه آن با معیاری پایداری ربات (COP) مهدی طالع ماسوله فریبا بهرامی ستاره دان حسین زاده دهکردی
4 35 بیوالکتریک 810193480 محمدی امین محمد تشخیص احساسات (شادی، ناراحتی) با استفاده از سیگنال EEG علیرضا آخوندی اصل سیدکمال الدین ستاره دان ظروفی حسین زاده دهکردی
5 5 بیوالکتریک 810193560 امیری محمدپارسا مطالعه نحوه اخذ و آنالیز داده های MEG و استفاده آن در بیماری آلزایمر علیرضا آخوندی اصل حمید سلطانیانزاده ستاره دان بهرامی
6 67 بیوالکتریک 810191484 ارضی پویا طراحی سیستم پایش و پردازش وضعیت حرکت افراد سالمند با استفاده از سیستم میکروپروسسور محور مجهز به GPS و سیگنال های قلبی سیدکمال الدین ستاره دان علیرضا آخوندی اصل ظروفی بهرامی
7 59 بیوالکتریک 810193433 شعاع حقیقی احمد تحلیل تصاویر(quantitative computed tomography) QCT بیماران ضایعه نخاعی جهت کمی سازی تاثیر تمرین های فیزیوتراپی حمید سلطانیان زاده رضا آقائی زاده ظروفی ستاره دان حسین زاده دهکردی
8 24 سخت افزار 810193442 صاعدی کیمیا طراحی و پیاده سازی شبکه عصبی کانولوشنی با قابلیت پیکربندی برای کاربردهای نهفته روی FPGA مصطفی ارسالی صالحی نسب مهدی مدرسی صفری کمال
9 15 سخت افزار 810192366 داداشی الیله فردین اجرای بهینه شبکه های عصبی روی واحدهای برداری سخت افزارهای نهفته مهدی مدرسی سعید صفری محمدی ارسالی صالحی نسب
10 2 سیستم های دیجیتال 810194077 ابادی خوشه مهر یاسمن عیب یابی و تصحیح اتوماتیک مدارهای دیجیتال در سطح گیت بیژن علیزاده ملفه مهدی کمال صفری نوابی
11 21 سیستم های دیجیتال 810193553 سیدابریشمی سیدمهدی ارائه مدل هوشمند چندعاملی مبتنی بر الگوریتم NEAT برای ارزیابی یک سیستم پیچیده بیژن علیزاده ملفه سعید صفری کمال ارسالی صالحی نسب
12 11 سیستم های دیجیتال 810193626 حسین عباسی ابیانه علی بازسازی تصاویر دیده شده توسط انسان از طریق سیگنال های مغزی مهدی کمال بیژن علیزاده ملفه صفری نوابی
13 31 سیستم های دیجیتال 810193469 کاشفی مهسا پیاده سازی مدار ضرب کننده تقریبی بر روی بستر سخت افزاری FPGA مهدی کمال سعید صفری علیزاده محمدی
14 18 سیستم های دیجیتال 810193598 زارع بیدکی محسن مدل سازی ریاضی و طراحی الگوریتم هوشمند معامله مبتنی بر یادگیری ماشین مهدی کمال بیژن علیزاده ملفه صادقی ارسالی صالحی نسب
15 12 سیستم های دیجیتال 810193397 حسینی سیدفرید طراحی سیستم چندمنظوره قابل پیکربندی با استفاده از شتاب دهنده های سخت افزاری زین العابدین نوابی شیرازی مهدی کمال علیزاده صفری
16 63 سیستم های دیجیتال 810193462 فرضی رضا طراحی و ساخت دستگاه سرور همگام سازی تجهیزات الکترونیکی هوشمند پستهای برق مهدی داورپناه بیژن علیزاده ملفه کمال محمدی
17 61 سیستم های دیجیتال 810193552 شایان امیرمهدی استفاده از کفش هوشمند و حسگر منعطف برای بهبود کنترل پایداری ربات انسان نمای نانو در مقابل اغتشاش مهدی طالع ماسوله بیژن علیزاده ملفه کمال نوابی
18 39 سیستم های دیجیتال 810193498 نورزاده پوریا بررسی ویژگی های پایدار سیگنال های عصبی جهت استفاده در سیستم تولید کلید بیولوژیکی بیژن علیزاده ملفه سعید صفری ظروفی ارسالی صالحی نسب
19 25 سیستم های دیجیتال 810194348 صداقتی علی طبقه بندی سیگنال های مغزی و طراحی و پیاده سازی شتابدهنده ی آن با استفاده از پلتفرم متن باز DNNWeaver بر روی FPGA بیژن علیزاده ملفه مهدی کمال حسین زاده محمدی
 

 

ردیف شماره پوستر رشته شماره دانشجو نام خانوادگی و نام عنوان استاد راهنما داور ارزیاب 1 ارزیاب 2
1 40 الکترونیک 810194423 نیک بخت محمد بررسی رشد و کاربردهای نانو ساختارهای اکسید قلع سیدشمس الدین مهاجرزاده زینب سنائی کلاهدوز عبدالاحد
2   الکترونیک‌ 810192384 روشن فر احمد پیاده سازی سخت افزاری/نرم افزاری بخشی از الگوریتم شبکیه چشم با FPGA بیژن علیزاده ملفه سعید صفری کمال آشتیانی
3 57 بیوالکتریک 810193406 خزائی ارمان طراحی و ساخت یک کفش هوشمند برای ربات انسان نمای نائو و مقایسه آن با معیاری پایداری ربات (COP) مهدی طالع ماسوله فریبا بهرامی ستاره دان حسین زاده دهکردی
4 35 بیوالکتریک 810193480 محمدی امین محمد تشخیص احساسات (شادی، ناراحتی) با استفاده از سیگنال EEG علیرضا آخوندی اصل سیدکمال الدین ستاره دان ظروفی حسین زاده دهکردی
5 5 بیوالکتریک 810193560 امیری محمدپارسا مطالعه نحوه اخذ و آنالیز داده های MEG و استفاده آن در بیماری آلزایمر علیرضا آخوندی اصل حمید سلطانیانزاده ستاره دان بهرامی
6 67 بیوالکتریک 810191484 ارضی پویا طراحی سیستم پایش و پردازش وضعیت حرکت افراد سالمند با استفاده از سیستم میکروپروسسور محور مجهز به GPS و سیگنال های قلبی سیدکمال الدین ستاره دان علیرضا آخوندی اصل ظروفی بهرامی
7 59 بیوالکتریک 810193433 شعاع حقیقی احمد تحلیل تصاویر(quantitative computed tomography) QCT بیماران ضایعه نخاعی جهت کمی سازی تاثیر تمرین های فیزیوتراپی حمید سلطانیان زاده رضا آقائی زاده ظروفی ستاره دان حسین زاده دهکردی
8 24 سخت افزار 810193442 صاعدی کیمیا طراحی و پیاده سازی شبکه عصبی کانولوشنی با قابلیت پیکربندی برای کاربردهای نهفته روی FPGA مصطفی ارسالی صالحی نسب مهدی مدرسی صفری کمال
9 15 سخت افزار 810192366 داداشی الیله فردین اجرای بهینه شبکه های عصبی روی واحدهای برداری سخت افزارهای نهفته مهدی مدرسی سعید صفری محمدی ارسالی صالحی نسب
10 2 سیستم های دیجیتال 810194077 ابادی خوشه مهر یاسمن عیب یابی و تصحیح اتوماتیک مدارهای دیجیتال در سطح گیت بیژن علیزاده ملفه مهدی کمال صفری نوابی
11 21 سیستم های دیجیتال 810193553 سیدابریشمی سیدمهدی ارائه مدل هوشمند چندعاملی مبتنی بر الگوریتم NEAT برای ارزیابی یک سیستم پیچیده بیژن علیزاده ملفه سعید صفری کمال ارسالی صالحی نسب
12 11 سیستم های دیجیتال 810193626 حسین عباسی ابیانه علی بازسازی تصاویر دیده شده توسط انسان از طریق سیگنال های مغزی مهدی کمال بیژن علیزاده ملفه صفری نوابی
13 31 سیستم های دیجیتال 810193469 کاشفی مهسا پیاده سازی مدار ضرب کننده تقریبی بر روی بستر سخت افزاری FPGA مهدی کمال سعید صفری علیزاده محمدی
14 18 سیستم های دیجیتال 810193598 زارع بیدکی محسن مدل سازی ریاضی و طراحی الگوریتم هوشمند معامله مبتنی بر یادگیری ماشین مهدی کمال بیژن علیزاده ملفه صادقی ارسالی صالحی نسب
15 12 سیستم های دیجیتال 810193397 حسینی سیدفرید طراحی سیستم چندمنظوره قابل پیکربندی با استفاده از شتاب دهنده های سخت افزاری زین العابدین نوابی شیرازی مهدی کمال علیزاده صفری
16 63 سیستم های دیجیتال 810193462 فرضی رضا طراحی و ساخت دستگاه سرور همگام سازی تجهیزات الکترونیکی هوشمند پستهای برق مهدی داورپناه بیژن علیزاده ملفه کمال محمدی
17 61 سیستم های دیجیتال 810193552 شایان امیرمهدی استفاده از کفش هوشمند و حسگر منعطف برای بهبود کنترل پایداری ربات انسان نمای نانو در مقابل اغتشاش مهدی طالع ماسوله بیژن علیزاده ملفه کمال نوابی
18 39 سیستم های دیجیتال 810193498 نورزاده پوریا بررسی ویژگی های پایدار سیگنال های عصبی جهت استفاده در سیستم تولید کلید بیولوژیکی بیژن علیزاده ملفه سعید صفری ظروفی ارسالی صالحی نسب
19 25 سیستم های دیجیتال 810194348 صداقتی علی طبقه بندی سیگنال های مغزی و طراحی و پیاده سازی شتابدهنده ی آن با استفاده از پلتفرم متن باز DNNWeaver بر روی FPGA بیژن علیزاده ملفه مهدی کمال حسین زاده محمدی

 

26 فناوری اطلاعات 810193447 صیحانی پرشکوه امیرحسین بازیابی پرسش در سیستم های پرسش و پاسخ مبتنی بر انجمن در محیط های دو زبانه انگلیسی-فارسی آزاده شاکری هشام فیلی اسدپور ابوالقاسمی
21 68 فناوری اطلاعات 810192505 یزدی امیرمحمد طراحی وبسایت برگزاری وبینار، کلاس زنده و کنفرانس ویدیویی با استفاده از webRTC برای اهداف یادگیری الکترونیکی سیدامید فاطمی فتانه تقی یاره شاکری فقیه
22 29 فناوری اطلاعات 810194374 غفاری فر محمد پیاده سازی سامانه لرزه سنج بر روی دستگاه های اندرویدی منوچهر مرادی سبزوار مهدی کارگهی اسدپور شاکری
23 69 قدرت‌ 810193513 رضائی مرتضی ساخت ورودی دیجیتال رله حفاظتی با دامنه قابل تنظیم مهدی داورپناه مجید صنایع پسند عابدینی صمیمی
24 8 قدرت‌ 810193389 حاجبی مرضیه طراحی سیستم فتوولتائیک برای روشنایی معابر حسین محسنی شاهرخ فرهنگی عابدینی صمیمی
25 9 قدرت‌ 810194299 حاجی زاده حمید بهبود پایداری سیستم قدرت با حضور نیروگاه بادی و سیستم ذخیره ساز انرژی سعید افشارنیا معین عابدینی صمیمی امینی فر
26   کنترل 810193429 سطوتی علی نرم افزار تفسیر نتایج تست های الکتریکی ترانسفورماتورهای قدرت امیرعباس شایگانی حسین محسنی صمیمی عباسیان
27 22 کنترل 810194342 شیراحمدقلعه باغی شایان سیستم تشخیص ناحیه کور در خودرو بر اساس نظریه ترکیب اطلاعات سنسوری بهزاد مشیری بابک نجاراعرابی کبریائی یزدان پناه
28 30 کنترل‌ 810193463 فقیه پیرایش راضیه تحلیل یادگیری حرکت جدید توسط آنالیز سینرژی سیگنال های EEG فریبا بهرامی بوده لالو غلامعلی حسین زاده اعرابی اخایی
29   کنترل‌ 810193355 بختیاری نژاد محمدعلی رابطه بین داده های rsfMRI و هوش سیال حمید سلطانیان زاده بابک نجاراعرابی حسینی ابوالقاسمی
30   کنترل‌ 810193341 اکبریان امیرحسین تحلیل گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور امیرعباس شایگانی حسین محسنی عباسیان صمیمی
31 50 کنترل‌ 810193479 محسنی پیمان بررسی پیچیدگی شبکه های عصبی رشاد حسینی فریبا بهرامی کبریائی ظروفی
32 47 کنترل‌ 810193554 مشفق صبا بررسی میزان تمایل افراد در به اشترک گذاشتن اطلاعات منجر به سود یا کاهش دهنده زیان مجید نیلی احمدآبادی مسعود اسدپور  ابوالقاسمی کبریایی
33 13 کنترل‌ 810192582 حسینی نژاد سید امیر پویا طراحی و پیاده سازی یک کنترلر PID کاهش نوسان احمد کلهر تورج عباسیان نجف آبادی یزدان پناه بهرامی
34 14 کنترل‌ 810193401 خاقانی جواد بررسی حرکت پرندگان مهاجر در جریانات هوایی عمودی بر فراز خشکی مجید نیلی احمدآبادی منوچهر مرادی سبزوار طالع ماسوله کلهر
35 38 کنترل‌ 810193547 نکویی مهدیار معرفی یک تکنیک پروازی با راندمان بالا برای ربات های پرنده با الهام از رفتار پروازی بسته آلبا تروس ها بر فراز دریا مجید نیلی احمدآبادی منوچهر مرادی سبزوار طالع ماسوله کلهر

 

23 مخابرات‌ 810193439 صادقی محمدرضا حل مسئله خوشه بندی طیفی با استفاده از الگوریتم لاگراژ افزوده شده محمد علی اخائی مریم صباغیان صالح کلیبر ربیعی
37 17 مخابرات‌ 810193416 ذکی پور سیده غزاله تحلیل یادگیری حرکت جدید توسط آنالیز همبستگی سیگنال های EEG فریبا بهرامی بوده لالو غلامعلی حسین زاده ستاره دان اخایی
38 16 مخابرات‌ 810193412 دربندسری امیرعلی آشکارسازی و تعیین مکان رشاد حسینی وحید شاه منصوری الفت صباغیان
39 33 مخابرات‌ 810193477 گنج دانش علیرضا سه بعدی سازی اجسام متقارن (گنبد) رشاد حسینی بابک نجاراعرابی اخایی صباغیان
40 51 مخابرات‌ 810193628 سبزه علی توران پشتی جواد شبیه سازی شبکه های SDN و استفاده از کنترل کننده Open daylight جهت کنترل آن وحید شاه منصوری احمد خونساری صباغیان ربیعی
41 37 مخابرات‌ 810193546 مرتهب متین تحلیل پروتکل های جذب کاربران به صورت تصادفی (Random Access) در یک سیستم مایمو انبوه (Massive MIMO) علی اعظم عباس فر مریم صباغیان ربیعی شاه منصوری
42 49 مخابرات‌ 810193569 ستاری فرد امیر محسن استخراج اطلاعات هویتی از روی کارت ملی مبتنی بر شبکه های عصبی عمیق بابک نجاراعرابی محمدعلی اخائی حسینی بهرک
43 48 مخابرات‌ 810193604 اکبریان ساروی پدرام خوشه بندی زیرفضا مبتنی بر نمایش تنک بابک نجاراعرابی محمدعلی اخائی الفت صالح کلیبر
44 7 مخابرات‌ 810194450 بهروزی تینا شناسایی ژانر فیلم به کمک شبکه ی عصبی کانولوشنی محمد علی اخائی بابک نجاراعرابی حسینی بهرک
45 20 مخابرات‌ 810194331 سلیمان زاده امیرحسین طراحی سه بعدی آرایه های Wideband امیر مسعود ربیعی علی الفت شاه آبادی صباغیان
46 19 مخابرات‌ 810192388 زهدی محمد طراحی و شبیه سازی VCO باند X محمود محمدطاهری کریم محمدپور اقدم شاه آبادی یوسفی

 

10 نرم افزار 810193515 حسن پور ارمیا طراحی وبسایت برگزاری وبینار، کلاس زنده و کنفرانس ویدیویی با استفاده از WebRTC برای اهداف یادگیری الکترونیک سیدامید فاطمی منوچهر مرادی سبزوار تقی یاره خسروی
48 27 نرم افزار 810193448 طالبی پور ساغر استفاده از فرایندهای تصادفی مارکوف برای یافتن توزیع بهینه ترافیک بین زیرساخت های سیمی و بی سیم در شبکه های روی تراشه احمد خونساری مهدی مدرسی شاه منصوری بهرک
49 34 نرم افزار 810193565 محسنی بزرگی نازنین تشخیص قطبیت مبتنی بر جنبه آزاده شاکری مسعود اسدپور فقیه فیلی
50 3 نرم افزار 810193329 ارضی برنا آزمون دو ابزار استخراج مدل رفتاری برنامه های تحت شبکه و دسته بندی بسته های شبکه فاطمه قاسمی اصفهانی سیامک محمدی فقیه کارگهی
51 4 نرم افزار 810193629 اسدی وحیدرضا بررسی چگونگی توزیع درخواست ها در یک شبکه تحویل محتوا محمد قنبری احمد خونساری شاه منصوری کارگهی
52 36 نرم افزار 810193484 مدنی سیدمحمدنوید پیش بینی احتمال پیدا شدن هم سفر در سرویس سفر اشتراکی تاکسی های آنلاین حمید مهینی بهنام بهرک تقی یاره فیلی
53 28 نرم افزار 810193457 عمرانی علی سیستم پشتیبان تصمیم با الهام از مکانیزم شناختی مجید نیلی احمدآبادی رشاد حسینی بهرک مهینی
54   نرم افزار 810192593 غرب محمد استفاده از داده کاوی به منظور مدیریت رابطه با مشتریان بهنام بهرک فتانه تقی یاره صادقی فیلی
55 6 نرم افزار 810193360 بروجردی محمدرضا بازی کارتی قابل معامله تحت شبکه زنجیره بلوکی فتانه تقی یاره بهنام بهرک اخایی صادقی
56 46 نرم افزار 810194551 یزدانی فر محمدرضا طراحی و پیاده سازی روشی کارا برای انتشار اطلاعات معاملات بورس رامتین خسروی هشام فیلی شاکری ابوالقاسمی
57 45 نرم افزار 810193613 نیکنامیان محمدعلی ارائه و پیاده سازی یک روش سنتز مبتنی بر یادگیری ماشین فتحیه فقیه خراسانی مجید نیلی احمدآبادی مهینی کارگهی
58 32 نرم افزار 810194383 کریمی ممقان امیرمحمد تشخیص بیماری از روی نوار قلب سیامک محمدی رضا آقائی زاده ظروفی شاکری صادقی

 

آدرس کوتاه :