اخبار و رویدادها

فایل های مفید کارگاه عمومی 1

فایل های مفید کارگاه عمومی 1


در این بخش می توانید فایل های مرتبط با درس را دریافت کنید

 

1- فایل مراحل ساخت ربات مسیر یاب (اینجا) 

2- فلوچارت مراحل نوشتن برنامه ربات مسیریاب (اینجا)

 

----------------------------------------------------------------------------------------

3- برنامه زمان بندی گروه ها و نحوه ی نمره دهی (اینجا)

 

4- دریافت فایل نهایی(pcb.) مدار چاپی  (اینجا)

5- لیست قطعات مورد نیاز (اینجا)

 
آدرس کوتاه :