اخبار و رویدادها

فراخوان شرکت در رقابت برای دریافت جایزه "پژوهش های کاربردی دکترحسین محسنی"

فراخوان شرکت در رقابت برای دریافت جایزه "پژوهش های کاربردی دکترحسین محسنی"


نظر به نقش ماندگار جناب آقای دکتر حسین محسنی در انجام پژوهش های کاربردی و تثبیت و ارتقاء ارتباط صنعت برق و دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران اعطای جایزه­ای را با عنوان "جایزه پژوهش های کاربردی دکتر حسین محسنی" به تصویب رسانده است.

 

"جایزه پژوهش های کاربردی دکتر حسین محسنی" در جهت

 

  • کسب مهارتِ طراحی و ساخت با توجه به روش های جدید آموزش مهندسی
  • تقویت آزمایشگاه های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • تقویت همکاری بین دانشگاه و صنعت
  • گسترش کار گروهی و بین رشته ای

 

به آن­ دسته از دانشجویان یا دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه تهران تعلق خواهد گرفت که بصورت گروهی و بین رشته ای پروژه ای شاخص (که می تواند پروژه کارشناسی باشد) در زمینه مهندسی برق با تکیه بر جنبه ساخت و فن آوری به انجام رسانده باشند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

  • دانشجوی دانشگاه تهران یا دانش آموخته سطح کارشناسی دانشگاه تهران ‏در همان سال اعطای جایزه،
  • انجام پروژه به صورت گروهی (2 نفره و بیشتر) از گرایش ها یا رشته های مختلف در زمینه پژوهش های کاربردی مهندسی برق و با تکیه بر جنبه ساخت و فن آوری،
  • حضور حداقل یک دانشجو یا دانش آموخته سطح کارشناسی مهندسی برق قدرت در گروه،
  • تکمیل فرم درخواست توسط گروه متقاضی یا نماینده ایشان،
  • ارائه گزارش کتبی و محصول نهایی پروژه.

 

 

آخرین مهلت تکمیل فرم درخواست و تحویل گزارش پروژه و محصول نهایی: 30 ام مهرماه

مکان تکمیل فرم درخواست و تحویل گزارش پروژه و محصول نهایی: دفتر آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران

 

 

آدرس کوتاه :