اخبار و رویدادها

فراخوان مسابقه طراحی داخلی مرکز نوآوری و سایت رایانه ای دانشکده

فراخوان مسابقه طراحی داخلی مرکز نوآوری و سایت رایانه ای دانشکده


دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر قصد دارد یک مرکز نوآوری و شکوفایی برای دانشجویان در محل دانشکده و در کنار مرکز کامپیوتر، طراحی و اجرا نماید. لذا از تمامی دانشجویان رشته‌های معماری، معماری داخلی و طراحی صنعتی دانشگاه‌های تهران، هنر و علم و صنعت ایران دعوت می‌شود تا در این مسابقه طراحی داخلی شرکت کنند.

اطلاعات بیشتر را می‌توانید با مراجعه http://ece.ut.ac.ir/innov مطالعه فرمایید.

 

آدرس کوتاه :