اخبار و رویدادها

فرایند ثبت دستیاران آموزشی در نیمسال ۲-۹۹-۹۸

فرایند ثبت دستیاران آموزشی در نیمسال ۲-۹۹-۹۸


 با توجه به محدودیت های موجود و عدم مراجعه حضوری، دانشجویانی که متقاضی دستیار آموزشی در این نیمسال می باشند، حداکثر تا تاریخ ۷ اردیبهشت برای ثبت درخواست خود مراحل ذیل را دنبال نمایند.

  1. مراجعه به سامانه eceta.ut.ac.ir
  2. تکمیل و تایید مرامنامه دستیاران آموزشی و تبدیل آن به فایل pdf
  3. ارسال فایل pdf  به استاد محترم درس از طریق email و رونوشت آن به seskandari@ut.ac.ir
  4. پیگیری ارسال و تایید فایل از طرف استاد محترم درس به ایمیل seskandari@ut.ac.ir

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :