- چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

فرایند ثبت دستیاران آموزشی در نیمسال 1-01-1400

فرایند ثبت دستیاران آموزشی در نیمسال 1-01-1400 

فرایند ثبت دستیاران آموزشی در نیمسال 1-01-1400  

 

دانشجویانی که متقاضی دستیار آموزشی در این نیمسال می باشند، حداکثر تا تاریخ 1400/09/24 برای ثبت درخواست خود مراحل ذیل را دنبال نمایند.

  1. مراجعه به سامانه eceta.ut.ac.ir
  2. تکمیل و تایید مرامنامه دستیاران آموزشی و تبدیل آن به فایل pdf
  3. ارسال فایل pdf  به استاد محترم درس از طریق email و رونوشت آن به seskandari@ut.ac.ir  و پیگیری تایید فرم
  4. تایید و ارسال فایل، توسط استاد محترم درس به ایمیل seskandari@ut.ac.ir

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها