نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرایند ثبت دستیاران آموزشی در نیمسال 2-01-1400

فرایند ثبت دستیاران آموزشی در نیمسال 2-01-1400


        فرایند ثبت دستیاران آموزشی در نیمسال 2-01-1400     

 

دانشجویانی که متقاضی دستیار آموزشی در این نیمسال میباشند، حداکثر تا تاریخ 1401/02/07 برای ثبت درخواست خود مراحل ذیل را دنبال نمایند.

  1. مراجعه به سامانه eceta.ut.ac.ir
  2. تکمیل و تایید مرامنامه دستیاران آموزشی و تبدیل آن به فایل pdf
  3. ارسال فایل pdf به استاد محترم درس از طریق email و رونوشت آن به seskandari@ut.ac.ir و پیگیری تایید فرم
  4. تایید و ارسال فایل، توسط استاد محترم درس به ایمیل seskandari@ut.ac.ir

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر