اخبار

فرآیند شرکت در جلسات دفاعیه برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

فرآیند شرکت در جلسات دفاعیه برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

"فرآیند شرکت در جلسات دفاعیه  برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401"

به استحضار میرساند که بخشی از نمره درس سمینار/روش تحقیق ۲ به مشارکت فعال در حداقل ۳ جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد سالهای قبل گرایش تان اختصاص دارد.

لذا با توجه به اینکه بیشتر این جلسات دفاع در مرداد و شهریور انجام می پذیرد؛ در راستای بهره برداری هر چه بهتر دانشجویان گرامی از این فرصت، فرآیند زیر به اطلاع می رسد:
1- اطلاعیه های دفاعیه ها در کانال تلگرام دانشجویان کارشناسی ارشد 1401 و سایت دانشکده اعلام میشود.
2- دانشجویان به تناسب علاقه و اولویتهای خود به آقای آشتیانی (دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر) یا به خانم دستمالچی/کوثری (در صورت عدم حضور آقای آشتیانی) مراجعه می نمایند و جهت شرکت در جلسه دفاع مورد نظر خود ثبت نام می نمایند (لازم به ذکر است که ظرفیت شرکت کنندگان هر جلسه دفاعیه محدود است و فرصت ثبت نام حداکثر تا یک روز قبل از تاریخ جلسه دفاعیه خواهد بود)
4- اسامی دانشجویان ثبت نام شده جهت شرکت در جلسه دفاع توسط دفتر تحصیلات تکمیلی به نماینده تحصیلات تکمیلی آن جلسه دفاعیه تحویل خواهد شد.
5- دانشجویان ثبت نام شده در ابتدا یا انتهای همان جلسه دفاعیه، خود را به نماینده تحصیلات تکمیلی معرفی می نمایند تا ایشان میزان مشارکت دانشجو را جهت ارائه به دفتر تحصیلات تکمیلی ثبت و تایید نمایند.
6- خلاصه این فعالیت دانشجویان در زمان مقتضی به اطلاع مدرس درس سمینار/روش تحقیق خواهد رسید تا ایشان نسبت به ثبت امتیاز مربوط برای دانشجو و درج نمره آن اقدام نمایند.

ثبت دانشجویان متقاضی شرکت در دفاع گرایش خود یا گرایش همسایه (گرایشهای همسایه: ۱- نرم افزار، فناوری اطلاعات، معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی؛ ۲- الکترونیک، قدرت، کنترل؛ ۳- بیوالکتریک، مخابرات، هوش، کنترل؛ ۴-سیستم دیجیتال، معماری، شبکه و سیستمهای امن امکتن پذیر است

 


با آرزوی موفقیت
دفتر تحصیلات تکمیلی

 

 

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی