اخبار و رویدادها

فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی

فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی


قابل توجه دانشجویان کارشناسی، می توانند فرم های مورد نیاز:

فرم درخواست تغییر رشته دانشگاه تهران

 فرم درخواست مرخصی تحصیلی

 فرم درخواست انصراف از تحصیل  

 فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل 

 کاربرگ تقاضای دانشجو برای صدور حکم انصراف زودتر از موعد مقرر

را در بخش آموزشی --- دوره های کارشناسی ---فرمها مشاهده نمایند.

 

*خواهشمند است دقت فرمایید که حجم فایلهای ارسالی از 512MB کمتر باشد.

آدرس کوتاه :