اخبار و رویدادها

فهرست پایان نامه ها

فهرست پایان نامه ها


مقطع سال ورود نام خانوادگی نام گرایش عنوان پایان نامه راهنمای اول راهنمای دوم مشاور تاریخ دفاع رساله
دکتری 1391 برج خانی مهدی مهندسی پزشکی " مدل سازی محاسباتی شکل گیری اعتیاد سلولی بر مبنای مدل های حیوانی" بهرامی بوده لالو   جان احمدی 97/02/05
دکتری 1393 تیمورزاده سعید قدرت  "حفاظت ریزشبکه در برابر ناپایداری گذرای مولدهای سنکرون مقیاس کوچک " امینی فر داورپناه شاهیده پور 97/02/13
دکتری 1391 زمانی میلاد الکترونیک-مداروسیستم طراحی و پیاده سازی سامانه اندازه گیری امپدانس درونی قلب شعاعی     97/02/16
دکتری 1392 بشیرپور محمد الکترونیک-افزاره و نیمه هادی آنتن نوررسانشی تراهرتز مبتنی بر نانوساختارها کلاهدوز اصفهانی نشاط   97/02/24
دکتری 1391 خلیل محمد مخابرات "تحلیل و طراحی موجبر مجتمع شده در زیر لایه با موج آهسته وکاربرد آن" کمره ای جمعه عیاد 97/02/25
دکتری 1392 نیشابوری یوسف قدرت  "بهبود تحمل پذیری خطا در مبدل چندسطحی تمام پل متوالی در جبرانساز موازی" ایمان عینی     97/02/30
دکتری 1393 شیرزادیان گیلان مهسا مخابرات-سیستم تخصیص منابع وشکل دهی  پرتوی ارسال در شبکه های رله الفت     97/04/24
دکتری 1391 جوادی الهام الکترونیک آشکارسازی امواج تراهرتز به کمک امواج پلاسما معصومی شاه آبادی   97/04/26
دکتری 1391 شاه محمدی علی قدرت مشارکت منابع انرژی تجدیدپذیر در بازارهای برق افشارنیا   قاضی زاده 97/04/26
دکتری 1390 ذاکری فهیمه سادات مهندسی پزشکی  " ارائه ی چهارچوبی برای بخش بندی تصاویر پزشکی به کمک نمایش تنک " ستاره دان   نوروزی 97/04/30
دکتری 1392 صادقی پری مهرنوش نانوالکترونیک " نانوسیم ها و نانوساختارهای سیلیکونی سه بعدی و بررسی خواص الکتریکی و نوری آنها " مهاجرزاده     97/04/31
دکتری 1393 رحیم پور حمید الکترونیک-مداروسیستم تحلیل طراحی وساخت تفکیک کننده فرکانسی بی درنگ مبتنی  بر فیلتر های مایکرواستریپ معصومی     97/05/02
دکتری 1390 عدل سید محمد تقی معماری کامپیوتر "ارزیابی قابلیتهای مدارهای کشسان در طراحی شبکه های روی تراشه" محمدی     97/05/09
دکتری 1390 نمازی علیرضا معماری کامپیوتر نگاشت قابل اطمینان وظایف در بسترهای چندهسته ای صفری محمدی   97/06/10
دکتری 1391 عطابخش سعید الکترونیک طراحی  وساخت ریز سیال دیجیتال با قابلیت کنترل دما بر بسترکاغذ جعفر آبادی آشتیانی     97/06/12
دکتری 1391 حیدری سعید رباتیک   " افزایش دقت مکان یابی منابع رادیویی در فضای باز بوسیله مدل کردن موانع " مرادی سبزوار   شاه آبادی 97/06/13
دکتری 1392 سرگلزائی محمدحسین معماری کامپیوتر کاهش مصرف انرژی در پردازنده های قابل باز پیکر بندی درشت دانه با کاهش سر بار  تعویض متن . محمدی     97/06/13
دکتری 1392 کیخا محمدمهدی نرم افزار پیشینه  سازی تا ثیر در شبکه های اطلاعاتی نا همگن رهگذر   اسدپور 97/06/22
دکتری 1392 بهرامی حمید قدرت مبدل دو جهته غیر مجزا بهره بالا برای ریز شبکه های  جریان مستقیم فرهنگی ایمان عینی 451 97/06/25
دکتری 1390 زارعی ساناز الکترونیک  " طراحی و ساخت حسگر نوری دما ساخته شده از سیلیکون " مهاجرزاده شاه آبادی   97/06/26
دکتری 1391 قدکساز احسان سیستمهای دیجیتال زمانبندی کارهای اجرایی سیستمهای چندهستهای بیدرنگ با در نظر گرفتن توان مصرفی صفری     97/06/26
دکتری 1393 اسعد صبا مخابرات-سیستم طراحی و تحلیل شبکه های MIMO کلان با رویکرد کاهش پیچیدگی پیاده سازی ربیعی   Ralf R Muller 97/06/27
دکتری 1390 صادقی کهن سمیه الکترونیک " محدود کردن اثر نوسانات پویا در تراشه در سطوح مختلف " نوابی شیرازی   معصومی 97/06/31
دکتری 1392 فرخ زادی مونا مهندسی پزشکی استخراج ارتباطات موثرمنابع مغزی با استفاده ازمعیار بهبود یافته علیت گرنجر و سیگنال M/EEG سلطانیان زاده حسین زاده دهکردی   97/06/31
دکتری 1392 انصاری محمد الکترونیک ارائه روش های کارآمد طراحی و پیاده سازی سخت افزاری مدارهای عصبگون افضلی کوشا   کمال 97/07/02
دکتری 1392 نوری بروجردی مهدی مخابرات-سیستم " سیستم های ابرمایمو گسترده بدون سلول" قنبری عباسفر   97/07/04
دکتری 1391 مقدس سرابی ایرج معماری کامپیوتر برآورد پیر شدگی در سطح دستورالعمل برای بهبود طول عمر سیستم های چندهسته ای ارسالی صالحی نسب کارگهی   97/07/07
دکتری 1392 امیری نوجه ده سادات مینا الکترونیک-مداروسیستم " تحلیل و طراحی مدار پویش  پرتو  یک آرایه خطی بدون افزاره شیفت دهنده فاز" معصومی شاه آبادی   97/07/11
دکتری 1391 الهی علی مخابرات طیف سنج تک آشکار ساز با استفاده از لنز فرنل قابل برنامه ریزی شاه آبادی     97/07/25
دکتری 1391 ورداسبی علی نرم افزار استفاده از بیشینه سازی تاثیر در شبکه های اجتماهی سلسله مراتبی با رویکرد مسائل پردازش متن زیر پودمان فیلی اسدپور   97/07/25
دکتری 1391 جلالی ورنامخواستی صادق مخابرات مدلسازی و بکارگیری روش های کنترل نور در طراحی سلول های خورشیدی نانوساختار شاه آبادی     97/07/29
دکتری 1391 رستگار سید حامد مخابرات-سیستم بهبود عملکرد شبکه های مخابراتی با بکارگیری دیدگاه تعریف پذیری نرم افزار عباسفر شاه منصوری خونساری 97/07/29
دکتری 1390 احسان نوا فناوری اطلاعات " کشف تقلب نوشتاری بین زبانی با منابع مشخص بر پایه مدل های زبانی و برداری " شاکری     97/07/30
دکتری 1390 قنبری الهام نرم افزار "یادگیری رتبه بندی برای بازیابی اطلاعات بین زبانی" شاکری     97/08/02
دکتری 1393 هاشمی سید محمد قدرت بهبود حفاظت های اصلی خطوط انتقال در شرایط نوسان توان صنایع پسند     97/08/30
دکتری 1391 خوش اخلاق محمد الکترونیک  طراحی وساخت سیستم بازخوانی حسگر بی سیم نوع موج صوتی سطحی رزونانسی معصومی     97/09/21
دکتری 1390 سینایی سیما معماری کامپیوتر ارائه الگوریتم نگاشت ترکیبی برای کاربردهای با حجم کاری پویا بر روی سیستم های چندپردازنده ای ناهمگن فاطمی     97/10/01
دکتری 1392 ایل بیگی الناز مهندسی پزشکی شناسایی اراده حرکت در حین حرکات متوالی دست با استفاده از سیگنال EEG ستاره دان     97/11/07
دکتری 1392 قرائی مریم الکترونیک طراحی مدارات مجتمع توان پائین بخش آنالوگ جلویی( AFE ) سیستم ثبت و تحریک فعالیت های عصبی جانبی شیخایی     97/11/09
دکتری 1390 مجذوبی لیلا مخابرات-سیستم "طراحی روش‌های پردازش توزیع‌شده کارآمد در مدل‌های گرافی بزرگ  " شاه منصوری لاهوتی   97/11/10
دکتری 1392 مختاری زهرا مخابرات-سیستم بررسی سیستم های چند ورودی چند خروجی انبوه در حضور اختلالات ناشی از کانال و سخت افزار صباغیان   Dinis 97/11/14
دکتری 1393 نقیبی زهره معماری کامپیوتر مدلسازی رفتار پویای مدارهای غیر خطی با استفاده از شبکه های عصبی صفری صدرالسادات   97/11/24
دکتری 1390 جهانگیری محمد سعید معماری کامپیوتر   درستی‌سنجی مدارهای ممیز شناور صفری     97/11/27
دکتری 1391 عزالدین علی رباتیک "یادگیری تقلیدی اسلوب رفتار مبتنی بر بازخورد فراوان و مشاهدات محدود" نجاراعرابی نیلی احمدآبادی   97/11/27
دکتری 1392 بهارلو محمد معماری کامپیوتر مدیریت توان مصرفی و تاخیر به کمک ارتباطات بی سیم در معماری شبکه های ترکیبی روی تراشه خونساری     97/11/28
دکتری 1391 اقوامی سیده  سارا کنترل  "مدل سازی محاسباتی در سیستم بویایی " نجاراعرابی Egger سید علائی 97/11/29
دکتری 1392 پاکدامن فرهاد معماری کامپیوتر " معماری یکپارچه کارا و توان آگاه کد کننده  HEVC  ، مبتنی بر آنالیز تبدیل موجک مختلط" قنبری هاشمی Gabbouj 97/11/29
دکتری 1391 عمادی مهدی نرم افزار مدل¬سازی و بهینه¬سازی گسترش احساس در شبکه¬های اجتماعی برخط رهگذر   ارومچیان 97/11/30
دکتری 1392 بیگ محمدی سیامک سیستمهای دیجیتال  "افزایش قابلیت عیب یابی مدارهای دیجیتال پس از ساخت " علیزاده ملفه     97/12/01
دکتری 1392 اخوان بهابادی سعید مخابرات توسعه ی روشی برای تحلیل دینامیکی سیگنال های چند بعدی و ارزیابی آن در سیگنال های EEG کمره ای سلطانیان زاده   97/12/05
دکتری 1389 موسی حدادی امیر قدرت "طراحی و کنترل اینورتر پشتیبان فتوولتائیک با پیوند فرکانس بالا " فرهنگی     97/12/11
دکتری 1393 آقابابائیان کیوان مخابرات-سیستم مدل سازی و تحلیل مخابرات نورو -اسپایک شاه منصوری   مهام 97/12/12
دکتری 1390 سلیمان الیاس الکترونیک تحلیل و مدل سازی تقویت کننده توان برای  مخابرات بی سیم نسل چهارم (4G-LTE) کمره ای     97/12/15
دکتری 1388 نصیری محمدرضا قدرت طراحی STATCOM بمنظور جبران نوسانات ولتاژ در مزرعه بادی با استفاده از کنترل‌کننده ترکیبی پیش‌بین_تکراری فرهنگی     97/12/20
دکتری 1390 عبادی امیرعلی نانوالکترونیک بررسی جداسازی سلول های در گردش تومور با استفاده از میکرو و نانوکانال ها در آزمایشگاه بر روی تراشه فتحی پور     97/12/20
دکتری 1390 حسنلو محمود نرم افزار مدیریت انرژی در سیستم‌های بی‌درنگ مجهز به برداشتگر انرژی کارگهی     97/12/25
دکتری 1393 سماواتیان وحید قدرت " ارائه روش  ارزیابی  قابلیت اطمینان مبدل  های DC-DC " ایمان عینی Avenas   98/03/06
دکتری 1393 علیدوستی شهرکی مسلم الکترونیک-افزاره و نیمه هادی ترانزیستور پیزوالکتریک بر مبنای مواد دو بعدی، مطالعه محاسباتی مواد و طراحی افزاره پورفتح فتحی پور   98/03/19
دکتری 1389 عبدالحمیدی مصطفی مخابرات تحلیل ومدل سازی  ساختارهای موجبری تلف دار مرتبط با مدارهای مجتمع CMOSدر باند فرکانسی 100تا 500 گیگا هرتز محمد طاهری   شاه آبادی 98/03/25
دکتری 1390 فدایی حکیمه نرم افزار  "   استفاده از گرامر درخت-پیوندی در بهبود ترجمه ماشینی آماری" فیلی   حفاری 98/04/04
دکتری 1392 صالحی مبارکه سجاد فناوری اطلاعات ارائه مدل عامل گرا برای شکل گیری عقیده در جوامع پیچیده مبتنی بر توازن اجتماعی واعتماد تقی یاره     98/04/18
دکتری 1390 دهقانی سانیچ نازنین نرم افزار " تولید خلاصه ی خط سیر زمانی رخدادهای خبری در ریزمتونها " اسدپور     98/04/29
دکتری 1393 سیمین فر امیررضا الکترونیک-مداروسیستم طراحی سنجشگر الکترونیکی طول عمر فلورسانس در آشکار ساری PCR زمان واقعی شعاعی     98/06/13
دکتری 1394 محیطی مریم قدرت مدیریت بهینه شبکه توزیع بادر نظر گرفتن نایقینی ها منصف لسانی   98/06/16
دکتری 1392 مشرف دهکردی مائده فناوری اطلاعات طراحی و ارائه مدل معنایی منابع آموزشی باز با هدف انتشار در وب داده پیوندی تقی یاره     98/06/23
دکتری 1394  فیروز شبنم مهندسی پزشکی استخراج شبکه های کارکردی مغز حین آزمون هوش Raven  بااستفاده همزمان از سیگنالهای EEG و fNIRS ستاره دان     98/06/24
دکتری 1392 رمضانی محمد قدرت بررسی روش طیف سنجی یونی برای شناسایی مواد شیمیایی مبتنی بر منابع یونیزاسیون پلاسمای سرد شایگانی اکمل     98/06/25
دکتری 1393 دهقانی فیروزآبادی عباس مخابرات-سیستم طراخی و تحلیل شبکه های بی سیم سلولی مبتنی بر فن آوری ارتباط  تمام دو طرفه ربیعی     98/07/02
دکتری 1391 امیرسلیمانی شروین مخابرات پردازش آرایه ای سیگنال های پهن باند به کمک پردازش تنک الفت     98/07/03
دکتری 1393 تاج الدینی محمدامین کنترل    کنترل غیر متمرکز شارژ خودروهای ا لکتریکی مبتنی بر نظریه بازی میدان میانگین کبریایی   یلمو 98/07/03
دکتری 1391 علی اکبرتبریزی شایان نرم افزار بازیابی شخصی‌سازی شده مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی با روابط ناهمگون شاکری     98/07/09
دکتری 1391 عبدی حامد نانوالکترونیک بررسی و ساخت سلول‌های خورشیدی نانوساختار پروسکایتی اصل سلیمانی کلاهدوز اصفهانی   98/07/13
دکتری 1393 پورصفر جعفر نانوالکترونیک طراحی و ارائه سلول های خورشیدی لایه نازک با استفاده از نانوذرات و نانوساختارها اصل سلیمانی کلاهدوز اصفهانی   98/07/13
دکتری 1393 ابراهیم زاده الیاس مهندسی پزشکی مکان یابی کانون های صرع از طریق ثبت هم زمان EEG -FMRI از بیماران دارای صرع سلطانیان زاده نجاراعرابی هاشمی فشارکی 98/07/14
دکتری 1393 نصیری رضوان رباتیک بهینه سازی گشتاور در اسکلت های خارجی در راستای کاهش انرژی مصرفی و خستگی عضلات در  حرکات تکراری نیلی احمدآبادی     98/07/14
دکتری 1393 صادقی سجاد مخابرات-میدان طراحی و پیاده سازی یک سامانه تصویر برداری رادیویی از آن سوی دیوار محمدپوراقدم فرجی دانا   98/07/14
دکتری 1393 عبداللهی علی الکترونیک-افزاره و نیمه هادی ساخت ابرخازن و باتری لیتیم-یون هیبریدی بر بستر ورقه های کربنی انعطاف پذیر مهاجرزاده سنایی   98/07/15
دکتری 1393 عطاری فر مسعود مخابرات-سیستم تخصیص منابع در سیستم های چند ورودی -چند خروجی انبوه بدون سلول عباسفر   Lozano 98/09/10
دکتری 1390 عواضه رضا معماری کامپیوتر مسیر یابی در شبکه های دارای ترافیک بالا در اینتر نت یزدانی     98/09/27
دکتری 1391 جهانی سحر مهندسی پزشکی کمی سازی میزان توجه با استفاده از اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک ناحیه قدامی مغز ستاره دان   یوشل 98/10/02
دکتری 1392 راستگو کنگلویی مرتضی الکترونیک-افزاره و نیمه هادی توالی یابی مولکول دی ان ای به کمک افزاره های نانو کربنی مهاجرزاده فتحی پور   98/10/24
دکتری 1393 شیرافکن روح ا.. الکترونیک-مداروسیستم طراحی سیستم تحریک کننده ی آدیاباتیک حالت جریانی برای تحریک عمقی مغز شعاعی     98/11/14
دکتری 1392 چیت ساز بهزاد نرم افزار مدل سازی و بهبود مدیریت توان در مراکز داده ابری خونساری     98/11/19
دکتری 1392 ابراهیمی محمد معماری کامپیوتر " کاهش سالخوردگی ناشی از BTI با کمک بازپیکربندی در FPGAها " نوابی شیرازی     98/11/21
دکتری 1393 اینانلو رضا الکترونیک-مداروسیستم کاهش Spur در مبدلهای باک با  مدولاتور بهبود یافته شعاعی     98/11/23
دکتری 1391 طباطبایی سید محمد الکترونیک بررسی آشکارساز توالی دی ان ای مبتنی بر مولیبدن دی سولفاید تک لایه پورفتح فتحی پور   98/11/27
دکتری 1391 حاجیان علی سیستمهای دیجیتال " افزایش قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال در کاربردهای توان پائین  " صفری     98/11/28
دکتری 1393 منصوری علیرضا فناوری اطلاعات مدل سازی تاثیر هیجان در شکل گیری عقیده در شبکه های اجتماعی تقی یاره   حاتمی 98/11/28
دکتری 1393 آقائیان آزاده کنترل کنترل ضربه ای مبتنی بر فید بک با کاربرد در بهبود بیماری سرطان یزدان پناه     98/11/30
دکتری 1393 رجبعلی مونا نانوالکترونیک ایجاد نانو صفحات فسفرین چندلایه به طور مستقیم بر روی بستر سیلیسیم مهاجرزاده پورفتح   98/11/30
دکتری 1393 رئیسی نافچی محسن فناوری اطلاعات تطبیق  موجودیت با استفاده از شبکه های نا همگون اطلاعات اسدپور شاکری   98/12/01
دکتری 1391 حسینی حسین قدرت پیش بینی وضعیت پایداری گذرا شبکه های قدرت با استفاده از PMU افشارنیا     98/12/04
دکتری 1391 دهقانی صدیقه مهندسی پزشکی مدلسازی کنترل حرکت رسنده دست بر مبنای سینرژی¬های عضلانی و در تعامل با محیط بهرامی بوده لالو     98/12/11
دکتری 1391 عبداللهی میثم معماری کامپیوتر نگاشت قابل اطمینان وظایف در سامانههای چند هسته ای مبتنی بر شبکه های هیبردی نانو سیلیکونی نوری -الکتریکی روی تراشه محمدی     98/12/19
دکتری 1391 خاقانی میلانی مجتبی فناوری اطلاعات ارائه روش شناسی برای توسعه چار چوبی برای ایجاد برنامه های کاربردی امن  وب بر روی داده های رمز شده هاشمی     98/12/21
دکتری 1394 شریفی مریم کنترل اجماع زمان محدود سیستم های ربا تیکی چند عاملی در حضور تاخیر یزدان پناه     99/01/27
دکتری 1395 شکری محمد کنترل بهیینه سازی دو سطحی گسترده در بازی های تجمعی کبریایی     99/02/31
دکتری 1392 نارنجی ششکلانی علی نرم افزار درستی‌یابی ویژگی‌های مبتنی بر قابلیت‌دید برای ربات‌های متحرک خسروی     99/03/26
دکتری 1392 آل کجباف یاسین الکترونیک-مداروسیستم طراحی  تحلیل وساخت  تقویت کننده توان  پهن باند معصومی محمد طاهری   99/03/29
دکتری 1393 حق شناس کوثر معماری کامپیوتر تخصیص و مدیریت ماشینهای مجازی آگاه از انرژی در مراکز داده محمدی     99/04/08
دکتری 1394 غریب پور حسن قدرت مدلسازی ذخیره منعطف و تعیین نقطه تعادل بازار برق در شرایط نفوذ بالای منابع انرژی بادی امینی فر     99/04/09
دکتری 1394 جدیری شیخ  زاده عطا الله مهندسی پزشکی پیکر بندی حالت ایستاده ناحیه لگن  سیستم اسکلتی انسان مبتنی بر تصاویر رادیو گرافی و سی تی اسکن آقایی زاده ظروفی     99/04/17

 

آدرس کوتاه :