اخبار و رویدادها

فیلم آموزشی راهنمای دانشجویان برای استفاده از سامانه کارآموزی دانشگاه تهران

فیلم آموزشی راهنمای دانشجویان برای استفاده از سامانه کارآموزی دانشگاه تهران


فیلم آموزشی راهنمای دانشجویان برای استفاده از سامانه کارآموزی دانشگاه تهران

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی در تابستان 98،لینک فیلم آموزشی  برای استفاده از سامانه کارآموزی دانشگاه تهران https://www.aparat.com/v/NMh6G  جهت استحضار و استفاده تقدیم می‌گردد.

آدرس کوتاه :