اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویانی که وضعیت آنها درحال ثبت نام می باشد.

قابل توجه دانشجویانی که وضعیت آنها درحال ثبت نام می باشد.


دانشجویانی که وضعیت ثبت نام آنها به علت بدهی و یا سایر دلایل آموزشی درحال ثبت نام می باشد، نام آنها در لیست نهایی کلاس و امتحانات درج نگردیده و امکان شرکت در امتحانات را نخواهند داشت.

 

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :