اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان اخذ پروژه کارشناسی درنیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان اخذ پروژه کارشناسی درنیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹


دانشجویانیکه پروژه کارشناسی را در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای اولین بار اخذ می‌نمایند، در اسرع وقت در خصوص تکمیل فرم عنوان پروژه، تأیید استاد راهنما و طی مراحل تصویب و انتخاب استاد داور توسط مدیریت محترم بخش ها اقدام نمایند. حداکثر مهلت تصویب عنوان پروژه و ارسال فایل تصویب آن به آموزش تا قبل از پایان حذف و اضافه (99/12/18) می‌باشد. مسئولیت تأخیر تحویل پروژه برای تصویب به بخش مربوطه به عهده دانشجو بوده و کسر نمره دفاع از پروژه برای هر هفته 0/5 نمره شامل این دانشجویان می گردد.

لازم به ذکر است دانشجویان کلیه مراحل را به صورت غیرحضوری به صورت ذیل انجام داده و پیگیری نمایند:

  1. ارسال فرم تکمیل شده تصویب پروژه توسط دانشجو به ایمیل استاد راهنما برای امضاء استاد محترم راهنما و رونوشت آن به آدرس الکترونیکی seskandari@ut.ac.ir
  2. ارسال فرم تایید شده استاد راهنما به مدیر گروه جهت تایید و تعیین استاد داور
  3. ارسال فرم تایید شده توسط مدیر گروه به آموزش دانشکده خانم اسکندری به آدرس seskandari@ut.ac.ir

لازم به توضیح است فرم مربوطه و جدول کد اساتید راهنمای پروژه در سایت دانشکده به آدرس http://ece.ut.ac.ir قسمت آموزشی-کارشناسی- فرم ها درج گردیده است.

دانشجویانیکه متقاضی تمدید پروژه می‌باشند در زمان ثبت نام  نسبت به اخذ مجدد پروژه طبق جدول کد اساتید راهنمای پروژه خود اقدام نموده و از احتساب آن در سیستم جامع اطمینان حاصل نمایند. در صورت تکمیل ظرفیت پروژه استاد مربوطه درخواست الکترونیکی در سیستم جامع گلستان جهت ظرفیت ارسال نمایند تا توسط آموزش تأیید گردد.                                                                                                        آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :