اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان "اطلاعیه مرخصی تحصیلی"

قابل توجه دانشجویان "اطلاعیه مرخصی تحصیلی"


از آنجا که مرخصی در اطلاعات جامع دانشجو درج می گردد، دانشجویانی که برای مرخصی در نیمسال ۲-۹۸  اقدام کرده‌اند به هیچ عنوان در آزمون‌های پایان ترم شرکت نکنند.

در حال حاضر منتظر تایید کمیسیون موارد خاص هستیم و جای هیچ گونه نگرانی برای این دسته از دانشجویان وجود ندارد.

آدرس کوتاه :