اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان ثبت نام شده درس مدارات فعال مایکروویو

قابل توجه دانشجویان ثبت نام شده درس مدارات فعال مایکروویو


به اطلاع می رساند که با توجه به اینکه این درس در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ ارائه خواهد شد . لذا در بازه حذف و اضافه نسبت به حذف این درس و اخذ درس جدید اقدام فرمایید.

 

آدرس کوتاه :